Archiwum aktualności

Dwa rodzaje zapisu 29 września 2017 r.

Kwestie dziedziczenia w Polsce są tematem tabu, przynajmniej między żyjącymi. Po śmierci spadkodawcy dziedziczące po nim osoby borykają się z szeregiem problemów. W praktyce często trudno im nawet ustalić, co dokładnie wchodzi w skład masy spadkowej (jaki majątek i jakie długi).

Sporym uproszczeniem okazuje się wprowadzona jakiś czas temu do porządku prawnego instytucja zapisu windykacyjnego. Stanowi ona drugą, obok zapisu zwykłego, metodę rozporządzenia testamentowego. Z zapisem zwykłym jest ten problem, że spadkodawca w testamencie wskazuje, że określona rzecz ma przypaść konkretnej osobie, ale w ten sposób czyni tylko spadkobiercę zobowiązanym do przeniesienia własności tej rzeczy na zapisobiercę. Zatem dopiero czynność dokonana przez spadkobiercę z zapisobiercą dopełni woli spadkodawcy. W przypadku, gdy spadkobierca nie będzie chciał wykonać zapisu zwykłego, zapisobiercy pozostaje droga sądowa.

Znacznie prostszym i bardziej efektywnym rozwiązaniem jest zapis windykacyjny, oznacza on bowiem, że oznaczona w testamencie osoba nabywa określony przedmiot z chwilą otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy). Zapisu windykacyjnego można dokonać w testamencie sporządzonym przez notariusza w formie aktu notarialnego. Przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być w szczególności rzeczy oznaczone co do tożsamości (np. samochód, nieruchomość gruntowa, zabudowana, czy mieszkanie) i przedsiębiorstwo. Zapis windykacyjny w przypadku przedsiębiorstwa ma tę podstawową zaletę, że spadkobierca może stosunkowo szybko „wejść” w działalność gospodarczą spadkodawcy.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią