Archiwum aktualności

Kurs euro w zamówieniach publicznych 02 stycznia 2016 r.

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. wprowadzony został nowy średni kurs złotego w stosunku do euro, będący podstawą przeliczania wartości zamówień publicznych. Nowy przelicznik wynosi 4,1749 zł za jedno euro i musi być stosowany od 1 stycznia 2016 r. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 1 stycznia 2016 r. stosuje się dotychczasowy przelicznik.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią