Archiwum aktualności

Nowe zasady dziedziczenia 19 października 2015 r.

Wczoraj weszła w życie ustawa zmieniająca przepisy Kodeksu cywilnego regulujące spadkobranie. Nowe przepisy chronią spadkobierców w ten sposób, że bierne przyjęcie spadku będzie oznaczało przyjęcie go z ograniczeniem odpowiedzialności za długi do wielkości odziedziczonego majątku. W dotychczasowym stanie prawnym było przeciwnie, spadkobierca dziedziczył długi w pełnej wysokości, jeśli w terminie 6. miesięcy od otwarcia spadku nie złożył oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, bądź nie odrzucił go w całości.

W nowym stanie prawnym oświadczenie będzie niezbędne w przypadku przyjęcia spadku wprost lub jego odrzucenia. W braku któregokolwiek z nich będzie dochodziło do dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza. Istotną nowością jest również to, że pod rządami nowych przepisów nie będzie wymagany kosztowny spis inwentarza sporządzany przez komornika, ale spadkobiercy będą mogli złożyć wykaz inwentarza sporządzony na wzorze ustalonym przez Ministra Sprawiedliwości.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią