Archiwum aktualności

Nowe kary za ścięcie drzewa 22 lipca 201 r.

W dniu 20 lipca Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Jedną z najbardziej istotnych zmian wprowadzonych nowelizacją jest dostosowanie do otaczającej nas rzeczywistości działań samorządów związanych z wycinką drzew, którą regulują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Obniżeniu ulegnie wysokość opłat za usunięcie drzew lub krzewów, a także kar nakładanych na osoby usuwające je bez wymaganej decyzji administracyjnej. Nowe opłaty za wycięcie drzew mają odzwierciedlać koszt odtworzenia wycinanego drzewa. Jeszcze dalej idącą zmianą jest zwolnienie od opłat za wycinkę osób fizycznych, jeśli zezwolenie uzyskały one bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Znacznemu uproszczeniu poddano także procedurę usuwania złamanych lub powalonych drzew, które będą mogły być wycięte przez właściwe służby po wcześniejszych oględzinach przedstawiciela gminy.

Zmiana dotyczy również właściwości organów wydających zezwolenia, których przedmiotem są drzewa rosnące na gruntach należących do miast na prawach powiatu (np. Legnica). Decyzje będzie wydawał marszałek województwa.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią