Archiwum aktualności

Najem lokalu od gminy? 06 marca 2015 r.

Przepis art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych wprowadza zasadę, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, ich posiadacze samoistni oraz użytkownicy wieczyści gruntów. Pewnym odstępstwem od tej zasady jest sytuacja, w której przedsiębiorca najmuje lokal z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu lub województwa). Wtedy podatek od nieruchomości obciąża najemcę i to on jest podatnikiem w podatku od nieruchomości. Warto zatem o tym pamiętać zawierając umowę najmu z jednostką samorządu terytorialnego, gdyż kwota podatku będzie stanowiła dodatkowy, obok czynszu i opłat eksploatacyjnych, koszt najmu nieruchomości (gruntu, lokalu).

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią