Archiwum aktualności

BTE niezgodny z Konstytucją 21 marca 2015 r.

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z ustawą zasadniczą instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego. Uchylone zostały art. 96 ust. 1 i 97 ust. 1 ustawy Prawo bankowe.

Bankowy tytuł egzekucyjny pozwalał bankom na prowadzenie postępowania egzekucyjnego (komorniczego) z całkowitym pominięciem rozpoznania sprawy przez niezawisły sąd. Stało to oczywiście w sprzeczności z podstawową zasadą równości stron.

Trybunał Konstytucyjny odroczył wejście w życie wyroku. Niekonstytucyjne przepisy stracą moc z dniem 1 sierpnia 2016 r.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią