Archiwum aktualności

Zmiana Prawa zamówień publicznych 06 października 2014 r.

W dniu 19 października br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Do przepisów art. 26 zostanie dodany ust. 2e. Przepis ten ma znaczenie dla podmiotów udzielających referencji wykonawcom startującym w przetargach, bez zamiaru faktycznego uczestniczenia w deklarowany sposób w wykonaniu świadczenia wynikającego z zawartej później przez wykonawcę umowy. Nakłada on bowiem solidarną odpowiedzialność za szkodę w majątku zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia deklarowanych zasobów.

Wprowadzenie powyższej regulacji spowodowane zostało powszechną praktyką składania przez przedsiębiorców w przetargach oświadczeń o korzystaniu z cudzych zasobów wyłącznie w celu pozyskania zamówienia.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią