Archiwum aktualności

UOKiK o deweloperach 05 lutego 2014 r.

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, która weszła w życie 29 kwietnia 2012 r., wprowadziła szereg obowiązków, których stosowanie wymagane jest od firm prowadzących działalność deweloperską. Wśród nowości przewidziane zostały przygotowanie prospektów informacyjnych przez deweloperów oraz zapewnienie bezpieczeństwa finansowania inwestycji przez kupujących mieszkania. Deweloper ma w tym wypadku do wyboru trzy rodzaje rachunku powierniczego: zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy, otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy zabezpieczony gwarancją bankową lub ubezpieczeniową albo otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy bez dodatkowych zabezpieczeń.

Urząd Ochrony i Konkurencji przeprowadził kontrolę prospektów i umów stosowanych w obrocie przez firmy deweloperskie. UOKiK przeanalizował 1162 wzorce umowne. Kontroli podlegały również zawarte już umowy oraz wspomniane prospekty informacyjne. Niemal 500 postanowień umownych wzbudziło wątpliwości UOKiK.

Szczegółowy raport z kontroli przeprowadzonej przez UOKiK i wykaz zakwestionowanych klauzul zamieszczanych w umowach przez deweloperów znaleźć można na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią