Archiwum aktualności

Stosowanie Prawa zamówień publicznych 04 kwietnia 2014 r.

W Dzienniku Ustaw z dnia 1 kwietnia 2014 r. pod poz. 423 została opublikowana ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, która podwyższa próg stosowania Prawa zamówień publicznych. Dotychczas przepisy ustawy stosowało się przy zamówieniach na kwoty przewyższające 14.000 euro. Nowelizacja zwiększyła tę kwotę do 30.000 euro.

Nowe przepisy znajdą zastosowanie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia nowelizacji, a zatem od 16 kwietnia br.

Od dnia 1 stycznia 2014 r., zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego kurs ten wynosi 4,2249 zł. Do szacowania wartości zamówienia przyjmuje się kwotę netto, bez podatku od towarów i usług (VAT).

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią