Archiwum aktualności

Radcowie prawni obrońcami 22 stycznia 2014 r.

W sierpniu ubiegłego roku Sejm uchwalił obszerną nowelizację procedury karnej. Jednym z istotnych elementów nowych przepisów jest dopuszczenie do pełnienia roli obrońcy w procesie karnym i karnoskarbowym radców prawnych. Regulacja ta zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. W praktyce oznacza to zrównanie zakresu możliwej pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów i radców prawnych. Dotychczas radca prawny mógł być pełnomocnikiem każdej strony w procesie karnym, wyłączone było jedynie świadczenie pomocy prawnej w zakresie obrony.

Radca prawny będzie mógł występować w procesie karnym w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe na podstawie umowy cywilnoprawnej, wykonując zawód w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce radców lub adwokatów i radców prawnych, pod warunkiem, że nie będzie on pozostawał w stosunku pracy z innymi podmiotami.

Rozszerzenie uprawnień radców prawnych należy ocenić pozytywnie, natomiast ograniczenie możliwości wykonywania obrony do radców niepozostających w stosunku pracy jest sztuczne i niepotrzebne. Wydaje się to powielaniem historycznych już regulacji dotyczących reprezentowania klientów przez radców w procesie cywilnym pod takim samym warunkiem. Jest niemal pewne, że i to ograniczenie z czasem zniknie, ponieważ najnowsza nowelizacja przepisów nieuchronnie zmierza do unifikacji zawodów radcy prawnego i adwokata. Utrzymywanie dwóch zawodów prawniczych jest pozbawione jakiegokolwiek sensu. Idealnym rozwiązaniem będzie pozostawienie w szeroko pojętym systemie doradztwa prawnego jedynie zawodów adwokata i doradcy podatkowego.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią