Archiwum aktualności

Kurs euro w zamówieniach publicznych 10 stycznia 2014 r.

W dniu 1 stycznia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi teraz 4,2249 zł. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które zostały wszczęte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczas obowiązującego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, opublikowanego w Dzienniku Ustaw z 2011 r. Nr 282, poz. 1650.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią