Archiwum aktualności

Raport UOKiK w sprawie renty za mieszkanie 05 listopada2013 r.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował raport dotyczący pojawiającego się coraz częściej na polskim rynku finansowym produktu skierowanego do osób starszych, polegającego na przekazaniu własności mieszkania w zamian za dożywotnią rentę połączoną z prawem do zamieszkiwania w przekazanym lokalu. UOKiK skontrolował 37 wzorców umów i 46 różnego rodzaju reklam produktu.

Efektem kontroli, poza raportem, jest skierowanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozwów o uznanie postanowień wzorów umów za niedozwolone. Zakwestionowano m.in. klauzulę, która wskazywała, że umowa jest zawierana w trybie negocjacji, podczas gdy cała dokumentacja stanowiła wzorzec umowy. Wątpliwości kontrolujących wzbudził także zapis dotyczący kontroli prowadzonej przez firmę ubezpieczeniową, a dotyczącej tego, czy osoba pobierająca świadczenie jeszcze żyje. Do sądu zaskarżono również postanowienia zakazujące, bądź ograniczające przyjmowanie przez dożywotnika do mieszkania rodziny, stwierdzając, że ograniczeń takich nie przewiduje powszechnie obowiązujące prawo, a ustanowienie ich w umowie zanadto ogranicza prawa konsumenta.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął również postępowania o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. W znacznej mierze dotyczą one reklamy renty dożywotniej w zamian za przeniesienie własności mieszkania. Jako nierzetelną reklamę wskazano informowanie konsumentów o dokonywaniu, w celu zwiększenia bezpieczeństwa, przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego, gdy obowiązek taki wynika zwyczajnie z przepisów prawa, a nieruchomość nie może zostać przeniesiona w innej formie niż akt notarialny. Innymi częstymi naruszeniami była niezgodność ofert oraz informacji na stronach internetowych przedsiębiorców z wzorami stosowanych umów, a więc wprowadzanie klientów w błąd.

UOKiK wskazał na rosnącą potrzebę uregulowania tej materii z uwagi na wiele zagrożeń. W szczególności, jako podstawowe niebezpieczeństwo braku regulacji wskazał, że oferta przedsiębiorców kierowana jest do konsumentów, będących osobami starszymi. Istotnym zagrożeniem jest również możliwość ogłoszenia upadłości przez firmę zobowiązaną do wypłaty renty. W chwili obecnej brak jest możliwości realnego zabezpieczenia interesu seniora przed utratą lokalu mieszkalnego w razie bankructwa firmy.

Aktualnie trwają prace legislacyjne nad projektami dwóch ustaw. Pierwsza z nich ma być poświęcona rencie dożywotniej, druga instytucji odwróconego kredytu hipotecznego.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią