Archiwum aktualności

Opodatkowanie spółek komandytowo akcyjnych 18 grudnia 2013 r.

Spółki komandytowo-akcyjne przestają być transparentne w podatku dochodowym. Po wejściu w życie nowych przepisów będą podlegać ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Zmiana ta sprowadza się do tego, że to spółka, a nie jej wspólnicy, jak miało to miejsce dotychczas, będzie zobowiązana do opodatkowania dochodów wypracowanych w danym roku podatkowym.

W związku z objęciem spółek komandytowo-akcyjnych opodatkowaniem podatkiem od osób prawnych zmianie ulegnie również opodatkowanie ich wspólników. Będą oni opodatkowani z tytułu wypłat z zysku dokonywanych przez spółkę. Zasada ta będzie doznawała wyłomu w przypadku komlementariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych. Będą oni mogli odliczyć podatek zapłacony przez spółkę w części na nich przypadającej.

Nowe regulacje znajdą zastosowanie od pierwszego dnia roku obrotowego spółki komandytowo-akcyjnej, który rozpocznie się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczą również przyznania podatnikom, którzy w drodze spadkobrania stali się właścicielami udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów wartościowych, prawa do pomniejszenie przychodów z odpłatnego zbycia udziałów nabytych w drodze spadku o koszty poniesione na ich nabycie przez spadkodawcę.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z dnia 27 listopada 2013 r.).

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią