Archiwum aktualności

Czy studia są kosztem? 07 października 2013 r.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą często zadają sobie pytanie, czy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z dokształcaniem się w ramach studiów, w tym studiów podyplomowych. Odpowiedzi należy szukać w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art. 23 ustawy o PIT, który zawiera katalog wydatków, które nie mogą zostać potraktowane jako koszt nie wspomina nic o kosztach kształcenia. Oznacza to, że przedsiębiorca, który chce zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione w związku z dokształcaniem się będzie musiał wykazać, że kształcenie ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a więc przyczynia się do wzrostu przychodów. Nie będzie mogło stanowić kosztu uzyskania przychodu dokształcanie ogólne albo na kierunku, który nie ma związku z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej (np. doradca podatkowy podejmujący studia podyplomowe na kierunku podatkowym będzie mógł rozliczyć koszty z tym związane, natomiast, gdyby podjął studia na wydziale socjologii, trudne będzie uzasadnienie poniesienia kosztów w związku z działalnością gospodarczą).

Wśród kosztów, jakie mogą się pojawić w związku z podjęciem studiów przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą pojawić się mogą w szczególności czesne, a więc opłata za studia, jak również koszty noclegów, dojazdów, materiałów edukacyjnych i wyżywienia w trakcie nauki. Z pewnością kosztem uzyskania przychodu nie będą wydatki na wyżywienie. Natomiast pozostałe koszty, zwłaszcza koszty noclegów, będą mogły mieć wpływ na wysokość podatku. Organy skarbowe w wydanych interpretacjach stoją również na stanowisku, że również dojazd na uczelnię oraz wydatki poniesione na materiały dydaktyczne mogą stanowić koszt uzyskania przychodu.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią