Archiwum aktualności

Czy można zwolnić kobietę w ciąży 07 sierpnia 2013 r.

Przepisy Kodeksu pracy stanowią, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy.

Zasada ta nie ma zastosowania w kilku sytuacjach. Po pierwsze, pracodawca będzie mógł zwolnić kobietę w ciąży w przypadku, gdy jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę na okres próbny, który nie przekracza miesiąca. Po drugie, pracownica w ciąży może zostać zwolniona jeśli zachodzą przyczyny zwolnienia bez wypowiedzenia z jej winy, a reprezentująca ją organizacja związkowa wyrazi zgodę na takie rozwiązanie.

Ochrona kobiet w ciąży idzie jeszcze dalej. Jeśli umowa o pracę jest zawarta na czas określony, na okres próbny przekraczający jeden miesiąc albo na czas wykonania określonej pracy, to jeżeli uległaby ona rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega ona przedłużeniu do dnia porodu. Przedłużeniu nie ulegnie wyłącznie umowa na zastępstwo. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Każdą umowę o pracę można rozwiązać za porozumieniem stron, również w przypadku, gdy pracownica jest w ciąży.

Powyższe zasady stosuje się także do pracownika-ojca wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią