Archiwum aktualności

Zmiana nazwiska po rozwodzie 18 kwietnia 2012 r.

Przepis art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że „W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.”.

Z przytoczonego powyżej przepisu wynika, że zmiany nazwiska może dokonać wyłącznie małżonek rozwiedziony. Nie dotyczy to małżonka w sytuacji, gdy orzeczona została separacja, ponieważ nie powoduje ona ustania małżeństwa.

Oświadczenie małżonka rozwiedzionego nie może zostać złożone kierownikowi urzędu stanu cywilnego przez pełnomocnika. Nie jest dopuszczalne również złożenie oświadczenia na piśmie i przesłanie go pocztą czy złożenie w urzędzie stanu cywilnego. Rozwiedziony małżonek musi oświadczenie takie złożyć osobiście kierownikowi urzędu stanu cywilnego.

Były małżonek nie może się domagać, aby po rozwodzie drugi z małżonków zmienił nazwisko nabyte przez małżeństwo, a tym bardziej nie może zabiegać o odebranie byłemu małżonkowi prawa do posługiwania się tym nazwiskiem.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią