Archiwum aktualności

Wypowiedzenie umowy na wywóz śmieci 05 lutego 2013 r.

Od dnia 1 lipca 2013 r. wchodzi w życie nowy system odbioru śmieci od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z nowymi zasadami za odbiór śmieci od właścicieli nieruchomości odpowiedzialna będzie gmina. Zatem od 1 lipca 2013 r. to do gminy będziemy uiszczać opłaty za odbiór śmieci. Nowe regulacje przewidują, że zbieranie odpadów w sposób selektywny ma być mniejszym obciążeniem dla mieszkańca. W chwili obecnej większość gmin w Polsce pracuje nad przyjęciem szeregu regulacji dotyczących odbioru śmieci na nowych zasadach.

Mając na uwadze to, że od dnia 1 lipca 2013 r. to gmina będzie zobowiązana odbierać śmieci od właścicieli nieruchomości, powstaje pytanie o umowy o odbiór śmieci, które zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości zawierali na własny rachunek z przedsiębiorstwami zajmującymi się odbiorem odpadów. Znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach milczy na ten temat. Jedynym zatem wyjściem jest wypowiedzenie umowy przez właściciela nieruchomości w taki sposób, aby przestała ona obowiązywać z końcem dnia 30 czerwca 2013 r.

Rozwiązanie umowy o wywóz śmieci może nastąpić na kilka sposobów. Po pierwsze, właściciel nieruchomości może udać się do przedsiębiorstwa wywożącego śmieci proponując rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z końcem 30 czerwca 2013 r. Jeżeli przedsiębiorstwo nie wyrazi zgody na takie rozwiązanie umowy, należy zapoznać się z treścią umowy, a dokładnie z postanowieniami dotyczącymi wypowiadania umowy. Jeżeli umowa przewiduje wypowiedzenie umowy należy rozwiązać ją z takim wyprzedzeniem, aby okres wypowiedzenia kończył się 30 czerwca 2013 r.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią