Archiwum aktualności

Wykład - dzieło czy zlecenie? 28 maja 2013 r.

Niejednokrotnie w praktyce stosowania prawa powstaje wątpliwość, czy w przypadku umowy, której przedmiotem jest przeprowadzenie wykładu na uczelni albo w ramach organizowanych różnego rodzaju szkoleń mamy do czynienia z umową o dzieło czy umową zlecenie. W tej kwestii stanowisko zajął Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 19 kwietnia 2012 r., sygn. akt: III AUa 244/12. Stwierdził tam, że "W przypadku przeprowadzenia cyklu wykładów nie występuje żaden rezultat ucieleśniony w jakiejkolwiek postaci. Jest to wyłącznie staranne działanie wykonawcy umowy, który stosownie do posiadanej wiedzy, ma ją przekazać studentom. Poziom wiedzy studentów po takich wykładach nie może być utożsamiany z wymaganym rezultatem, nadto liczba wykonywanych godzin wykładów nadaje im charakter powtarzalnych czynności, nawet jeżeli wykład podzielono na części.". W ocenie Sądu Apelacyjnego usługa dydaktyczna w postaci wykładu, nie dając żadnego skonkretyzowanego rezultatu (dzieła), powinna zostać zakwalifikowana jako umowa o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Stanowisko to należy uznać za słuszne.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią