Archiwum aktualności

Wybór podmiotu badającego sprawozdanie finansowe 10 stycznia 2012 r.

Koniec roku obrotowego w firmach, w których jest nim rok kalendarzowy, może obligować do wyboru podmiotu, którego zadaniem będzie badanie sprawozdania finansowego. Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, wybór podmiotu badającego sprawozdanie finansowe należy do organu, który zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki (w spółce z o.o. może to być np. zgromadzenie wspólników albo rada nadzorcza). Kwestia ta może być uregulowana w umowie (statucie) podmiotu, jednak ustawa o rachunkowości wyłącza możliwość, aby wyboru takiego dokonywał zarząd jednostki.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią