Archiwum aktualności

Umowa z deweloperem 06 lutego 2012 r.

W kwietniu br. wejdzie w życie nowa ustawa regulująca umowy zawierane przez deweloperów z nabywcami mieszkań lub domów jednorodzinnych. Celem ustawy jest ochrona interesów nabywców mieszkań w relacjach ze stroną silniejszą ekonomicznie, jaką jest deweloper.

Do najważniejszych elementów regulacji zaliczyć należy wskazanie środków ochrony nabywców mieszkań, którymi są zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy połączony z umowa ubezpieczeniową albo gwarancją bankową.

Przepisy ustawy wprowadzają również po stronie dewelopera obowiązek sporządzenia prospektu informacyjnego, którego wzór stanowi załącznik do ustawy.

Przepisy ustawy mają chronić przed nieuczciwością deweloperów oraz czynnikami zewnętrznymi, które niejednokrotnie mogą doprowadzić do nieukończenia inwestycji. W dotychczasowym stanie prawnym ryzyko przedsięwzięcia ponosił niemal zawsze nabywca. Czy to się zmieni wraz z wejściem w życie nowej regulacji, czas pokaże.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią