Archiwum aktualności

Udostępnienie wspólnikom sprawozdania finansowego 17 stycznia 2012 r.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zobowiązana do udostępnienia wspólnikom rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania, także opinii wraz z raportem biegłego rewidenta. Zgodnie z art. 68 ustawy o rachunkowości termin do przedłożenia wspólnikom wskazanych wyżej dokumentów wynosi 15 dni przed zgromadzeniem wspólników.

Należy o tym terminie pamiętać, w szczególności wtedy, gdy dokumenty te są udostępniane przez spółkę korespondencyjnie razem z zawiadomieniem o zgromadzeniu wspólników. Zgodnie z art. 238 § 1 Kodeksu spółek handlowych, do prawidłowego zawiadomienia o terminie zgromadzenia wspólników wystarczające jest wysłanie listu poleconego na dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia. W tym wypadku traci zatem na znaczeniu moment doręczenia zawiadomienia. Jeżeli jednak razem z zawiadomieniem mają zostać przesłane wspólnikom dokumenty, o których mowa w art. 68 ustawy o rachunkowości, to zarząd spółki powinien zadbać o to, aby dotarły one do wspólników najpóźniej na 15 dni przed terminem zgromadzenia wspólników.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią