Archiwum aktualności

Spółka z o.o. spółka komandytowa 27 lipca 2012 r.

Spółka komandytowa jest specyficzną odmianą spółki jawnej. Jej model oparty jest na istnieniu dwóch kategorii wspólników. W każdej spółce komandytowej musi wystąpić przynajmniej po jednym wspólniku z każdej grupy. Wspólnik ponoszący pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej określany jest mianem komplementariusza, natomiast komandytariusz to wspólnik, którego odpowiedzialność za zobowiązania spółki ograniczona jest do wysokości dowolnie określonej w umowie spółki tzw. sumy komandytowej.

Spółka komandytowa staje się w ostatnim czasie coraz bardziej popularna. Jej wykorzystanie pozwala bowiem na połączenie atrakcyjnego dla wspólników opodatkowania dochodu identycznego z tym, jakie obowiązuje wspólników spółki jawnej, z ograniczeniem odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki identycznym z tym, jakie osiągnąć można zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Omawiany powyżej efekt osiąga się zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która następnie tworzy spółkę komandytową ze swoimi wspólnikami. Udział w zysku spółki komandytowej przekazywany później wspólnikowi będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo niewielki, wynosi najczęściej kilka procent. Wystarczające jest, gdy zysk spółki z o.o. pokryje koszty utrzymania tej spółki. Pozostały zysk spółki komandytowej dzielony jest już między komandytariuszy, którymi są ci sami wspólnicy, co w spółce z o.o.

Utworzenie spółki komandytowej, w której komplementariuszem będzie spółka z o.o. wymaga założenia i zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie utworzenia i zarejestrowania spółki komandytowej. Będzie się to wiązało z nieco większymi kosztami, ponieważ umowa spółki z o.o., jak i umowa spółki komandytowej, wymagają dla swej ważności formy aktu notarialnego. Każda z tych spółek będzie podlegała również rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

Przedstawiona powyżej forma prowadzenia działalności gospodarczej nie jest zastrzeżona wyłącznie dla nowotworzonych podmiotów. Funkcjonujące dotychczas na rynku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą zostać w każdej chwili przekształcone w spółkę z o.o. spółkę komandytową, zachowując ciągłość prowadzonej działalności gospodarczej.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią