Archiwum aktualności

Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym 11 czerwca 2012 r.

Kodeks postępowania cywilnego w art. 777 § 1 pkt 4 i 5 przewiduje, że tytułami egzekucyjnymi, obok wydawanych przez sądy wyroków i nakazów zapłaty, są także akty notarialne, w których dłużnicy poddają się egzekucji. Korzyści, jakie odnosi wierzyciel z poddania się przez dłużnika egzekucji w akcie notarialnym są nie do przecenienia.

Pierwszym rodzajem poddania się egzekucji co do zapłaty należności pieniężnej, jest akt notarialny, w którym dłużnik zobowiązuje się do zapłaty w określonym terminie.

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje również drugi przypadek, gdy dłużnik poddaje się egzekucji co do zapłaty sumy pieniężnej do wysokości określonej w akcie notarialnym wprost albo za pomocą klauzuli waloryzacyjnej. Taki akt notarialny musi również określać zdarzenie, od którego uzależniony jest obowiązek zapłaty oraz nieprzekraczalny termin, do którego wierzyciel może wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu.

Poddanie się egzekucji nie wyłącza całkowicie udziału sądu w dochodzeniu należności od dłużnika, ale jego rolę ogranicza do niezbędnego minimum. W przypadku, gdy warunkiem prowadzenia egzekucji na podstawie aktu notarialnego jest upływ terminu zapłaty, sąd nadaje klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu w sytuacji, gdy ten termin po prostu minął. Wierzyciel nie musi w takiej sytuacji przeprowadzać dowodu na tę okoliczność.

Akt notarialny zawierający treść czynności prawnej (np. umowa pożyczki) z poddaniem się egzekucji pozwala na uniknięcie w przyszłości długotrwałego i kosztownego procesu sądowego w przypadku, gdyby dłużnik nie chciał dokonać dobrowolnej zapłaty. Poddanie się egzekucji może być również wynikiem zawartej pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem ugody.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią