Archiwum aktualności

Oznakowanie nieruchomości 12 października 2012 r.

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest oznakowanie jej numerem porządkowym. Numer porządkowy nadawany jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na położenie nieruchomości.

Tabliczka z numerem porządkowym nieruchomości powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku. Obok numeru nieruchomości na tabliczce umieszcza się nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach, w których nie ma ulic lub placów albo nie mają one nazw - nazwę miejscowości.

W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Podstawa prawna: przepisy art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią