Archiwum aktualności

Odpis pełnomocnictwa dla przeciwnika procesowego 12 lipca 2012 r.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadza istotną zmianę art. 89 dotyczącego pełnomocnictwa procesowego. Dotychczas pełnomocnictwo składane było wyłącznie do akt sprawy. Nie istniał obowiązek przygotowania i złożenia odpisu pełnomocnictwa dla strony przeciwnej. Od 3 maja br. sytuacja ta ulegnie zmianie. Pełnomocnik przy pierwszej podejmowanej w sprawie czynności procesowej będzie musiał dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo lub uwierzytelniony jego odpis wraz odpisem dla strony przeciwnej. Nie zmienią się natomiast zasady uwierzytelniania przez radców prawnych i adwokatów odpisów pełnomocnictwa oraz odpisów innych dokumentów wykazujących umocowanie.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią