Archiwum aktualności

Ochrona wizerunku 01 października 2012 r.

Coraz częściej pojawia się w praktyce problem wykorzystania i ochrony wizerunku. Przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewidują w art. 81 ust. 1 zasadę, w myśl której rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Zezwolenie nie jest wymagane tylko w przypadkach, gdy rozpowszechniany jest wizerunek osoby powszechnie znanej, jeżeli wykonany on został w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych oraz w sytuacjach, gdy wizerunek osoby jest jedynie szczegółem większej całości, np. krajobrazu czy imprezy publicznej.

Przepisy przywołanej powyżej ustawy przewidują również domniemanie wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku w sytuacji, gdy osoba pozująca otrzymała za to zapłatę umówionego wynagrodzenia.

Typowym w ostatnim czasie przykładem wykorzystania wizerunku jest zamieszczanie fotografii pracowników w materiałach reklamowych przygotowywanych i rozpowszechnianych przez pracodawcę, czy też umieszczanie zdjęć pracowników na stronach internetowych. Na działania takie pracodawca powinien mieć zgodę pracownika, w przeciwnym wypadku ten ostatni będzie mógł dochodzić swoich praw przed sądem.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią