Archiwum aktualności

Nowy kurs euro w zamówieniach publicznych 25 czerwca 2012 r.

Od 1 stycznia tego roku zaczął obowiązywać nowy kurs złotego w stosunku do euro, który stanowi podstawę przeliczania zamówień publicznych. Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r., przy przeliczaniu zamówień publicznych 1 euro równe jest 4, 096 zł. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 1 stycznia 2012 r. stosuje się poprzednio obowiązujący kurs, który wynosił 3, 839 zł.

Biorąc pod uwagę powyższą zmianę, wartość zamówień i konkursów, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, wzrosła z 53.746 zł do 57.344 zł.

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w zw. z § 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią