Archiwum aktualności

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego 14 marca 2012 r.

Na początku maja br. wejdzie w życie kolejna obszerna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Do najważniejszych zmian zaliczyć należy usunięcie przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych, z tym jednak zastrzeżeniem, że dotychczasowe regulacje tego postępowania przenoszone są na grunt wszystkich spraw cywilnych.

Zmiany te należy ocenić negatywnie. Częste zmiany procedury nie wpływają bowiem korzystnie na należyte zapewnienie ochrony praw stron postępowania.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią