Archiwum aktualności

Nowa wysokość opłat w rejestrze przedsiębiorców KRS 06 lutego 2012 r.

Od 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe stawki opłat za wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego. Nowa wysokość opłaty sądowej to: 1) 500 zł (wcześniej 1.000 zł, a w przypadku spółek osobowych 750 zł) za rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców, 2) 500 zł (wcześniej 1.000 zł) za wpis do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej powiązany z wpisem do rejestru przedsiębiorców, 3) 250 złotych (wcześniej 400 zł) za dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców.

Zmianie nie uległa wysokość opłat za ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W dalszym ciągu pierwsze ogłoszenie podlega opłacie w wysokości 500 zł, natomiast kolejne w wysokości 250 zł.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią