Archiwum aktualności

Nowa ustawa o obywatelstwie polskim 31 marca 2013 r.

Z dniem 15 sierpnia 2012 r. weszła w życie nowa ustawa o obywatelstwie polskim. Ustawa określa w szczególności zasady nabywania obywatelstwa polskiego z mocy prawa, zasady i tryb nadawania obywatelstwa polskiego oraz uznania za obywatela polskiego. Przepisy ustawy wprowadzają do polskiego porządku prawnego nową instytucję nabycia obywatelstwa polskiego - przywrócenie obywatelstwa polskiego. Instytucja ta umożliwia nabycie obywatelstwa polskiego cudzoziemcom, którzy w przeszłości posiadali obywatelstwo polskie, ale utracili je przed dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Na tle nowej ustawy może pojawić się często zadawane pytanie, czy w Polsce można mieć równocześnie dwa obywatelstwa, np. polskie i niemieckie? Odpowiedź jest pozytywna. Wynika ona z przepisów art. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim. W ust. 1 przewidziano zasadę, że obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca tylko obywatelstwo polskie. Drugą zasada stanowi, że obywatel polski nie może wobec władz RP powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki (ust. 2).

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią