Archiwum aktualności

Nowa umowa podatkowa z Czechami 09 listopada 2012 r.

W dniu 13 czerwca br. zaczęła obowiązywać nowa umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, zawarta pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Republiką Czeską. Jej postanowienia dotyczą osób, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub obu Państwach będących stronami umowy.

Postanowienia nowej umowy, która zastąpiła obowiązującą dotychczas umowę z 1993 r., usuwają możliwość odliczania podatku fikcyjnego (tzw. tax sparing), jak również wprowadzają istotne zmiany w zakresie opodatkowania odsetek, dywidend i licencji.

Pełny tekst umowy został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2012 r., poz. 991.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią