Archiwum aktualności

Koszty dojazdu pełnomocnika na rozprawę 01 września 2012 r.

W dniu 18 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 33/12), w której wypowiedział się w przedmiocie możliwości dochodzenia zwrotu kosztów dojazdu na rozprawę poniesionych przez pełnomocnika strony będącego adwokatem. Kwestia ta była kilkukrotnie rozstrzygana przez Sąd Najwyższy, przy czym wydawane orzeczenia były ze sobą sprzeczne (np. postanowienie SN z dnia 8 kwietnia 2011 r., sygn. akt II CZ 137/10, postanowienie SN z dnia 20 kwietnia 2011 r., sygn. akt I CZ 22/11, wyrok SN z dnia 25 sierpnia 1967r., sygn. akt I CR 61/67). W najnowszej uchwale Sąd Najwyższy stwierdził, że "Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi zastępowanemu przez pełnomocnika będącego adwokatem koszty jego przejazdu do sądu, jeżeli w okolicznościach sprawy były one niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony.".

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią