Archiwum aktualności

Kontakty z dzieckiem w wyroku rozwodowym 04 marca 2013 r.

Zgodnie z postanowieniami art. 58 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w wyroku rozwodowym sąd powinien orzec o kontaktach rozwodzących się rodziców z dzieckiem. Rzecznik Praw Dziecka dostrzegł rozbieżności w stosowaniu tego przepisu przez sądy orzekające w sprawach rozwodowych i wniósł do Sądu Najwyższego o ich rozstrzygnięcie.

Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w której stwierdził, że "Porozumienie małżonków o sposobie utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie nie zwalnia sądu z obowiązku orzeczenia o tych kontaktach w wyroku rozwodowym (art. 58 § 1 k.r.o.).". Rozstrzygnięcie to powinno doprowadzić do ujednolicenia orzecznictwa sądów w sprawach rozwodowych w omawianym zakresie.

Por.: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2012 r., sygn. akt: III CZP 72/11.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią