Archiwum aktualności

Koniec lokat z dzienną kapitalizacją 14 maja 2012 r.

Z końcem marca tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa zmieniająca dotychczasowe zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania w przypadku podatku od odsetek zgromadzonych na lokatach bankowych (tzw. podatek Belki). Dotychczas możliwe było założenie lokaty z dzienną kapitalizacją, co, w przypadku zgromadzenia na lokacie kwoty poniżej ok. 20 tys. zł, pozwalało uniknąć płacenia podatku.

Od wejścia w życie nowelizacji Ordynacji podatkowej dzienna kapitalizacja odsetek nie zwalnia podatników z obowiązku zapłaty podatku.

Podstawa prawna: art. 63 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w brzmieniu nadanym przez art. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 30.12.2011 r. Nr 291, poz. 1707), która weszła w życie w dniu 31 marca 2012 r.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią