Archiwum aktualności

Klauzule niedozwolone - ciąg dalszy 14 marca 2013 r.

Od lutego br. zmianie uległa stawka minimalna za czynności radców prawnych i adwokatów w postępowaniu przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Minister Sprawiedliwości zmniejszył tę stawkę właściwymi rozporządzeniami z 360 zł do 60 zł, chcąc tym samym zlikwidować plagę pozwów. Przypomnijmy tylko, że stowarzyszenia konsumentów, a także pojedynczy konsumenci, masowo składają pozwy o uznanie klauzul umownych za niedozwolone, zaskarżając treść klauzul, które wielokrotnie zostały już wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów. Przykładem takiej klauzuli jest zapis o rozstrzyganiu sporów przez sąd właściwości miejscowej sprzedawcy towaru.

Minister Sprawiedliwości zastosował narzędzie, które nie przynosi spodziewanych rezultatów. Stowarzyszenia i konsumenci nie zostali zniechęceni. Pozwy wpływają nadal, a, paradoksalnie, problemem może się stać ich ilość, ponieważ w chwili obecnej konieczne będzie złożenie jeszcze większej ilości pozwów dla osiągnięcia wymiernego rezultatu finansowego po stronie konsumentów, czy też stowarzyszeń.

W naszej ocenie zmniejszenie stawki minimalnej nie było konieczne. Obowiązujące prawo jest wystarczająco dobre, aby poradzić sobie z tego rodzaju procederem. Problem wydaje się tkwić w orzecznictwie sądowym, a więc w procesie stosowania prawa. Podjęto jednak próbę zlikwidowania problemu doraźnym działaniem ustawodawcy, w reakcji na niewłaściwą praktykę.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią