Archiwum aktualności

Informacje o firmach z Internetu 16 lipca 2012 r.

Od 28 czerwca br. można pobrać ze strony internetowej wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Pobrane wydruki mają moc dokumentów wydawanych przez Centralną Informację KRS. Odpisy aktualne z KRS można bezpłatnie pobierać ze strony: https://ems.ms.gov.pl/. Pod tym samym adresem znajduje się przeglądarka Monitorów Sądowych i Gospodarczych.

Biorąc pod uwagę, że już wcześniej udostępniona została możliwość pobierania danych o osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ze stron Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx), przedsiębiorcy uzyskali możliwość natychmiastowego uzyskania informacji o wszystkich działających w kraju firmach.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią