Archiwum aktualności

Budowa zjazdu z drogi na teren nieruchomości 21 listopada 2012 r.

Budowa, a także przebudowa, zjazdu z drogi na teren nieruchomości należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości, która przylega do drogi. Zgodę na budowę lub przebudowę zjazdu wydaje, w drodze decyzji administracyjnej, zarządca drogi.

Zezwolenie na lokalizację zjazdu albo jego przebudowę wydaje się na czas nieokreślony. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu tylko parametry techniczne. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.

Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi albo o powierzchni większej niż określona w zatwierdzonym projekcie budowlanym zjazdu, zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę Pieniężną.

Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią