Archiwum aktualności

Zmiana warunków pracy i płacy 04 listopada 2011 r.

Trudny czas w gospodarce w wielu przypadkach skutkuje redukcją zatrudnienia. Pracodawcy starają się w ten sposób ciąć koszty działalności. Często zapominają jednak, że alternatywą dla definitywnego zwolnienia pracownika jest zmiana warunków pracy. Sąd Najwyższy w wyroku z 16 czerwca 1999 r. (sygn. akt: I PKN 106/99) stwierdził, że "Racjonalizacja zatrudnienia zmierzająca do obniżenia kosztów działalności pracodawcy stanowi uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia zmieniającego."

Zmianie mogą ulec w szczególności wysokość wynagrodzenia lub czas pracy pracownika. Obniżenie wynagrodzenia może, ale nie musi, być połączone ze skróceniem czasu pracy. Zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego może okazać się korzystne zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Pracodawca obniża bieżące koszty działalności oraz przyszłe koszty, jakie może ponieść przy ponownym zwiększaniu zatrudnienia (rekrutacja, szkolenia), pracownik natomiast utrzymuje zatrudnienie.

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy uregulowane jest w szczególności w przepisach art. 42 Kodeksu pracy. Niezależnie od tego, pracownik i pracodawca mogą zmienić warunki pracy i płacy obustronnym porozumieniem zmieniającym.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią