Archiwum aktualności

Zawarcie umowy spółki z o.o. przez Internet 02 sierpnia 2011 r.

W dniu 1 kwietnia br. Sejm przyjął ustawę zmieniającą Kodeks spółek handlowych. Założeniem przyjętej regulacji jest przyspieszenie zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z nowymi przepisami do zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie mogło dojść poprzez wypełnienie formularza umowy udostępnionego w Internecie i złożenie podpisu elektronicznego.

Przyjęte rozwiązanie można oceniać pozytywnie, należy jednak pamiętać o kilku kwestiach. Przede wszystkim umowa spółki z o.o. zawierana przy wykorzystaniu formularza będzie standardową umową zawierającą minimum niezbędnych postanowień wymaganych przez Kodeks spółek handlowych. Wkład do spółki z o.o. założonej przez Internet będzie mógł być wniesiony wyłącznie w formie pieniężnej, a zatem wniesienie jakiejkolwiek rzeczy lub prawa (np. samochodu, nieruchomości, know-how, wierzytelności) aportem zostało wykluczone. Wniosek o zarejestrowanie spółki założonej w tym trybie również będzie składany elektronicznie. Zarząd będzie musiał jednak przesłać do sądu rejestrowego w formie tradycyjnego dokumentu oświadczenie o wniesieniu przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego oraz wzory podpisów członków zarządu.

Opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 6 maja 2011 r. (nr 92, poz. 531) zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią