Archiwum aktualności

Zapis windykacyjny 16 maja 2011 r.

W jednym z ostatnich Dzienników Ustaw opublikowano uchwaloną przez Sejm zmianę Kodeksu cywilnego dotyczącą prawa spadkowego. Do polskiego porządku prawnego wprowadzono nową instytucję – zapis windykacyjny.

Dotychczas funkcjonujący zapis ustawa nowelizująca określiła jako „zapis zwykły”. Polega on na rozporządzeniu majątkiem na wypadek śmierci w ten sposób, że przyszły spadkodawca, poprzez rozrządzenie testamentowe, nakłada na spadkobiercę, ustawowego lub testamentowego, obowiązek przeniesienia na zapisobiorcę określonego przedmiotu wchodzącego w skład majątku spadkodawcy. W tym wariancie, w przypadku śmierci spadkodawcy, spadkobierca zobowiązany jest do przeniesienia na zapisobiorcę przedmiotu zapisu. Po stronie zapisobiorcy zatem powstaje, z chwilą śmierci spadkodawcy, roszczenie w stosunku do spadkobierców o przeniesienie własności przedmiotu zapisu.

Wprowadzony do Kodeksu cywilnego zapis windykacyjny jest alternatywą dla zapisu zwykłego. Różnica polega na tym, że spadkodawca może postanowić w testamencie, że oznaczona w nim osoba nabędzie przedmiot zapisu już z chwilą śmierci spadkodawcy. Dotychczas zastrzeżenie takie było niedopuszczalne. Aby skutecznie ustanowić zapis windykacyjny testament sporządzony musi zostać w formie aktu notarialnego.

Omawiane zmiany wejdą w życie po upływie sześciu miesięcy od ich ogłoszenia.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią