Archiwum aktualności

Wniosek o zabezpieczenie pozwu 08 grudnia 2011 r.

Skuteczne wyegzekwowanie należności po przeprowadzonym postępowaniu sądowym uzależnione jest głównie od stanu majątkowego dłużnika. Niejednokrotnie, na skutek przeciągającego się w czasie procesu sądowego, po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia egzekucja komornicza okazuje się bezskuteczna.

Jednym ze sposobów zapobiegania bezskuteczności egzekucji jest zabezpieczenie dochodzonego pozwem roszczenia. Sąd może wydać postanowienie o zabezpieczeniu na wniosek wierzyciela, przy czym może on zostać złożony przed skierowaniem do sądu pozwu, w pozwie, jak również w trakcie trwania sprawy.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią