Archiwum aktualności

Weksel konsumenta na zabezpieczenie kredytu 09 sierpnia 2011 r.

Jednym ze stosowanych przez kredytodawców zabezpieczeń umów o kredyt konsumencki jest weksel in blanco. Przed podpisaniem weksla pamiętać trzeba, że przepis art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2011 r. o kredycie konsumenckim wprowadził obowiązek zastrzeżenia w treści weksla klauzuli „nie na zlecenie”. Regulacja ta ma na celu ochronę konsumenta przed puszczeniem weksla w obieg i jego wypełnieniem na kwotę wyższą, niż faktyczne zobowiązanie konsumenta. Konsument przy zawarciu umowy o kredyt konsumencki powinien bezwzględnie wyegzekwować od kredytodawcy wpisanie słów „nie na zlecenie” w treści weksla. Nie jest wystarczające zastrzeżenie w deklaracji wekslowej, że weksel zostanie o taki zapis uzupełniony w przypadku jego wypełnienia.

Innym obowiązkiem kredytodawcy, przewidzianym w art. 9 ust. 4 ustawy o kredycie konsumenckim, jest zwrot dokumentu weksla konsumentowi po całkowitej spłacie należności wynikających z umowy o kredyt konsumencki. Wprowadzanie do umów o kredyt konsumencki zapisów o komisyjnym niszczeniu weksli wystawionych na zabezpieczenie jest zatem niezgodne z prawem. Konsument powinien pamiętać o odebraniu weksla i po spłacie wszystkich rat kredytu upomnieć o niego.

O tym czym jest weksel i jak bezpiecznie go wystawić przeczytacie Państwo w artykule zamieszczonym w dziale Nasze publikacje.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią