Archiwum aktualności

Zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece 21 marca 2011 r.

W dniu 20 lutego br. wchodzi w życie istotna zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Zasadnicze zmiany dotyczą przede wszystkim instytucji hipoteki. Najważniejszą zmianą jest odstąpienie od podziału na hipotekę zwykłą i kaucyjną. Zamiarem ustawodawcy było umożliwienie dzięki temu bardziej efektywnego wykorzystania hipoteki, jako zabezpieczenia wierzytelności.

Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy możliwe będzie zabezpieczenie jedną hipoteką kilku wierzytelności tego samego wierzyciela oraz wielu wierzytelności różnych podmiotów uczestniczących w finansowaniu wspólnego przedsięwzięcia.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią