Archiwum aktualności

Regulamin sklepu internetowego niezgodny z prawem 01 października 2011 r.

Głośna w ostatnich tygodniach sprawa masowych pozwów składanych w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie przez konsumentów z Tarnowa, poruszyła przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe w całej Polsce.

Postępowanie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone uregulowane jest w szczególności przepisami art. 479 36 – 479 45 Kodeksu postępowania cywilnego. W myśl przepisów Kodeksu, sprawę o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone skierować do sądu może każdy konsument, który, zgodnie z ofertą sprzedawcy, może być stroną umowy. Do wytoczenia powództwa nie jest konieczne, aby sprzedawca stosował zaskarżoną klauzulę w chwili złożenia pozwu. Nawet jeśli zaprzestał jej stosowania, a jeszcze nie minęło od tego momentu sześć miesięcy, klauzula taka może zostać zaskarżona.

W związku z napływającymi od Państwa pytaniami i prośbami o bliższe omówienie kwestii postępowania o uznanie postanowień wzorca za niedozwolone, wkrótce opublikujemy obszerny materiał w dziale Nasze publikacje.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią