Archiwum aktualności

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę jawną 19 sierpnia 2011 r.

W latach 90. tworzono wiele spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w których mniejsze znaczenie odgrywał kapitał wnoszony do spółki, a dominującą rolę miał jej skład osobowy (wspólnicy, zarząd). Jedną z przyczyn takiego trendu było przekonanie przedsiębiorców o marketingowej mocy tej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

W chwili obecnej zauważalna jest wyraźna tendencja odwrotna. Przedsiębiorcy zaczęli bowiem większą wagę przykładać do optymalizacji obciążeń podatkowych przyszłych zysków. Istniejące dotychczas spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przekształcają w spółki jawne. Jedną z podstawowych korzyści wynikających z takiego przekształcenia jest likwidacja podwójnego opodatkowania zysków wspólników w spółce z o.o., która przed wypłatą dywidendy wspólnikowi obłożonej 19 % podatkiem, płaci podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w wysokości 19 %, co daje łącznie ok. 34 % podatku. W spółce osobowej, jaką jest spółka jawna, wspólnicy płacą podatek dochodowy (PIT) w wysokości 19 % albo według skali (18 i 32 %).

W przypadku, gdy pomimo osobowego charakteru spółki z o.o. istotne znaczenie dla wspólników ma ich ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki, możliwe jest utworzenie spółki komandytowej, w której jednym ze wspólników będzie spółka z o.o. Osiąga się wówczas połączenie korzyści płynących z opodatkowania spółki osobowej (spółka komandytowa) z ograniczoną odpowiedzialnością wspólników w spółce z o.o.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią