Archiwum aktualności

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę 23 maja 2011 r.

Uchwalona przez Sejm i podpisana przez Prezydenta ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców wprowadza kilka istotnych zmian w zasadach podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Jednym z najbardziej istotnych nowych rozwiązań jest umożliwienie przedsiębiorcom prowadzącym działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przekształcenia formy prawnej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółka z o.o., spółka akcyjna). Dotychczas taka zmiana formy prawnej prowadzonego przedsiębiorstwa wiązała się z koniecznością dokonywania czynności, których przedmiotem było przedsiębiorstwo (aport lub inne przeniesienie majątku z przedsiębiorcy na utworzoną spółkę).

Podobnie jak w przypadku przekształceń spółek prawa handlowego, przy przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową obowiązywać będzie zasada kontynuacji. Spółka powstała w wyniku przekształcenia będzie podmiotem wszelkich praw i obowiązków, jakie przysługują przekształcanemu przedsiębiorcy.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią