Archiwum aktualności

Prawa konsumenta w umowach zawieranych z przedsiębiorcami 12 lipca 2011 r.

Z dokonywaniem zakupów przez konsumentów (osoby nieprowadzące działalności gospodarczej) od przedsiębiorców związany jest szereg uprawnień wynikających bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa. Uprawnienia te są zatem niezależne od tego, czy w umowach z przedsiębiorcami znajdą się odpowiednie postanowienia.

Do podstawowych aktów prawnych regulujących prawa konsumentów należą:

W celu ułatwienia Państwu korzystania z praw przewidzianych w wymienionych powyżej ustawach, w dziale Przepisy zamieszczamy ich teksty.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią