Archiwum aktualności

Potwierdzenie salda 15 grudnia 2011 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, obowiązkiem jednostek, które stosują tzw. pełną rachunkowość, jest przeprowadzenie na ostatni dzień roku obrotowego inwentaryzacji. Jednym z elementów inwentaryzacji jest potwierdzenie salda przez kontrahentów. Ustawa nie przewiduje milczącego uzgodnienia sald, dlatego w przypadku otrzymania prośby o potwierdzenie salda kontrahent powinien dokonać sprawdzenia jego prawidłowości oraz złożyć stosowne oświadczenie drugiej stronie, np. wskazując na ewentualne różnice w ujawnionych kwotach. W przypadku istnienia zadłużenia uzgodnienie salda potraktowane może zostać jako uznanie długu.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią