Archiwum aktualności

Oferta handlowa wysłana pocztą elektroniczną 25 kwietnia 2011 r.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawiera regulację zakazującą przesyłania drogą elektroniczną (np. na adres poczty elektronicznej) niezamówionej informacji handlowej. Dotyczy ona zarówno pojedynczych wiadomości, jak i korespondencji seryjnej (tzw. spamming). Zakaz przesyłania niezamówionej informacji handlowej nie ogranicza się do sytuacji, w której jej adresatem są osoby fizyczne, ale obejmuje również sytuacje, w których odbiorcą jest przedsiębiorca.

Wskazać należy, że informacją handlową jest każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku firmy.

Przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przewidują sankcję karną w postaci kary grzywny za przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionej informacji handlowej, jednocześnie uznając tego rodzaju działanie za czyn nieuczciwej konkurencji.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią