Archiwum aktualności

Odszkodowanie dla rodziny poszkodowanego w wypadku samochodowym 11 kwietnia 2011 r.

W przypadku śmierci osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym najbliższym członkom rodziny poszkodowanego przysługuje roszczenie o odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

Dodatkowym roszczeniem, którego dochodzić mogą najbliżsi członkowie rodziny poszkodowanego jest zapłata odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Uprawnienie to zostało wprowadzone do polskiego systemu prawnego od dnia 3 sierpnia 2008 r.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią